جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

‌آروماتیک‌ های چندحلقه ای سرطان‌زا

  ‌هیدروکربن های‌آروماتیک‌چندحلقه ای سرطان‌زا
  ...و محدودیت های(جدید)اتحادیه اروپا برای‌ مصرف آنها
  Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAH)
  Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe(PAK)

  براساس مصوبه جدید قانون مواد شیمیائی اروپا (REACh)مصرف هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای دراسباب بازی  ها ووسایل ورزشی (بیشتر)محدود می شود.
  Registration  Evaluation  and Authorisation of Chemicals
  ازتاریخ 12.12.2013  می بایست موجودی مواد مذکور در آسباب بازی ها،وسایل ورزشی وابزارآلات به حداقل کاهش یابد. این کالاها ازاین پس مجاز به داشتن حداکثر 1 میلی گرم بر کیلوگرم ازهشت ماده  سرطان زای آروماتیک های چندحلقه ای می باشند. این کاهش مصرف می بایست تا ابتدای سال 2015 به صفر برسد.
  همچنین در ضمیمه‌  شماره  (XVII) ازمصوبه شماره 1907 (REACh) قیدگردیده که میزان مجاز مواد آرماتیک چندحلقه ای مذکور،در ملزومات نوزاد مجاز به عبور از 0.5 میلی گرم برکیلوگرم نمی باشد.
  مطالعات انجام شده درسال های اخیر حاکی ازآن است که میزان بنزن(Benzol) موجود درخون کودکان ساکن شهرهای بزرگ، 70%بیش از میزان درون خون کودکان ساکن درمناطق دارای هوای پاک میباشد. این میزان بنزن یقیناً از آروماتیک های موجود دربنزین (سوخت اتومبیل)می باشد .یافته های قدیمی تر حاکی ازاثبات سرطان زائی بنزن وبرخی ازمشتقات آن می باشد .دراین میان ،هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای(PAK) ازاهمیت بسیاربالائی برخوردارند ،چراکه سرطان زائی آنها - بخصوص 3،4 بنزوپیرن(3,4-Benzpyren)- به عنوان "سرگروه" این موادسرطان زا ،به موضوعی غیرقابل انکار،بدل گشته است.این ماده که درقیرقطران "به وفور"یافت‌می‌شود،درگازهای‌خروجی از اگزوز اتومبیل ها ،دودکش های وسایل گرمازا وغذاهای کبابی یا" گریل"  وهمچنین دردودسیگار نیز کم وبیش وجوددارد.
  آروماتیک های چندحلقه ای که در ذغال سنگ ونفت وجوددارد ،دراثر سوختن ناقص دوماده مذکور( نیز) ایجاد می شود ،این مواددرگروههای  موادسرطان زا طبقه بندی شده ودرصورت وجود در مصنوعات فوق الذکر ازراههای دهان (oral ) پوست (dermal)ومجاری تنفسی (inhalativ) وارد بدن می شود .
  مکانیزم سرطان زائی:  

  این‌ترکیبات آروماتیک به خودی خود سرطان زا نیستند ،بلکه درارگانیسم به موادسرطان زا (Cancerogens).  تبدیل می شوند.دراینجا خوب است بدانیم که ترکیبات آروماتیک –نامحلول درآب- موجود درمواد غذائی درمتابولیسم (به منظور)خروج ازبدن ازطریق مجاری ادرار،آماده می شوند.دراین مکانیزم،موادمذکور به وسیله آنزیم های مانند،( CytochromenP-450) به اپوکسیدتبدیل می شوند. این اپوکسیدها سپس  با قند ،آمینواسیدها واسیدهای‌گوگرد،به‌موادی‌محلول‌درآب‌تبدیل‌شده‌و(معمولاً)دفع‌می‌شوند(مسیر1درتصویر).
  دراین‌میان اپوکسیدهای‌استری‌فایدنشده یک خطر بالقوه بوده وقادراست با بازهای درون د ان آ (DNA)ترکیباتی برگشت‌ناپذیر(irreversible) ایجادکند.هرچه‌غلظت‌این‌هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای دربدن بیشترباشد ،امکان وجودواکنش هائی ازدسته دوم ( مسیر 2 درتصویر) ،یعنی اتصال به داِن آ(DNA)نیز بیشتر می شود وبه این ترتیب خطر سرطان زائی نیزافزایش می یابد.     
  منبع بخش خبری :
  Chemie.de  news/146159/12.12.2013


  این مطلب تا کنون 19 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 15 مرداد 1395
  منبع
  برچسب ها : آروماتیک ,چندحلقه ,سرطان ,زائی ,میزان ,موادسرطان ,سرطان زائی ,آروماتیک چندحلقه ,میزان بنزن ,کودکان ساکن ,
  ‌آروماتیک‌ های چندحلقه ای سرطان‌زا

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر